Facturare

  • Emitere factura

    Factura este, așa cum scrie în Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2.634/2015, este un document justificativ în baza căruia se înregistrează în contabilitate operațiunile economice. Aco...